Den ensamma fallosen

By Anja Hirdman

Anja Hirdman har undersökt maskulinitet och sexualitet. Vår tid är besatt av intercourse. I intervjuer och rådgivningsspalter, i dagstidningar och reklam används och anspelas på sexualitet. males i allt detta tal saknas den manliga heterosexualiteten. Det kan framstå som ett konstlat påstående, få saker tar väl sådan plats som simply heterosexuella män? males Anja Hirdman visar att det finns ett motstånd mot att synliggöra svårigheter för män i relation until sexualitet och vad dessa föreställningar vilar på. Manlig sexualitet är så självklar att den inte syns - den är överallt och samtidigt ingenstans. Anja Hirdman har undersökt hur maskulinitet och sexualitet formas i hård- och mjukpornografi, och på sajter på net där unga lägger upp bilder av sig själva.

Show description

Quick preview of Den ensamma fallosen PDF

Similar Sexuality books

Dada and Surrealism: A Very Short Introduction (Very Short Introductions)

The avant-garde pursuits of Dada and Surrealism proceed to have a big effect on cultural perform, specifically in modern paintings, with its obsession with sexuality, fetishism, and surprise strategies. during this new therapy of the topic, Hopkins makes a speciality of the various debates surrounding those events: the Marquis de Sade's Surrealist deification, problems with caliber (How sturdy is Dali?

Mating Intelligence Unleashed: The Role of the Mind in Sex, Dating, and Love

Psychologists frequently paint an image of human mating as visceral, instinctual. yet that isn't the entire tale. In courtship and exhibit, sexual festival and competition, we're additionally guided via what Glenn Geher and Scott Barry Kaufman name Mating Intelligence--a variety of psychological skills that experience developed to assist us locate the best accomplice.

In Your Face: The New Science of Human Attraction (MacSci)

In our day-by-day lives, in our thoughts and fantasies, our psychological worlds overflow with faces. yet why will we have faces in any respect, and brains which are strong at studying them? And why are we interested in a few faces greater than others? on your Face is an interesting and authoritative journey of the technology of facial attractiveness and face belief.

Manhood in Hollywood from Bush to Bush

A fight among narcissistic and masochistic modes of manhood outlined Hollywood masculinity within the interval among the presidencies of George H. W. Bush and George W. Bush. David Greven's competition is profound shift in illustration happened through the early Nineteen Nineties whilst Hollywood was once remodeled by means of an explosion of movies that foregrounded non-normative gendered identification and sexualities.

Extra resources for Den ensamma fallosen

Show sample text content

Det är som om den självtillräcklighet som ska kopplas until eventually maskulin sexualitet inte nog kan understrykas. guy kan därför se de närmast maniska upprepningarna av uppvisade utlösningar som att manlig potens (liksom maskuliniteten själv) alltid måste bevisas och försäkras, och hela tiden knytas until eventually könet. Detta medför att hyperpenetrering ständigt hyllas, både i bild och textual content, som kvinnors enda väg until eventually njutning och mäns enda funktion. Penetreringsmodellen levereras som en friktionsfri mall där allt missnöje mellan könen är bortblåst och där kvinnor når tillfredställelse enbart med hjälp av män. Den löser också spänningen mellan könen genom att försäkra att detta är vad kvinnor egentligen vill. Och den enda som kan tillhandahålla det är män – om de kan prestera. För män kan detta naturligtvis också skapa en oro inför att ha ett organ som inte orkar göra det den ska. Den kör av kvinnor som unisont försäkrar att det här är summary vad de vill ha, visar dock en mycket bekräftande självbild för en manlig publik. I sin bok Hardcore menar Linda Williams att hårdpornografi kan förstås som en slags ”pornotopia”, en utopisk bild av könens relation. challenge mellan könen får i denna, för män, bekräftande frizon sin lösning. 17 Och guy är böjd att hålla med. Detta ständiga utropande (nästan vrålande) och lovsjungande från kvinnor kring mäns organ – hur gott det smakar, hur skönt det är, att guy aldrig kan få nog – kan kanske bara förstås i hela sin bejakande shape om vi försöker tänka oss det motsatta. En miljardindustri av bilder och texter där män unisont prisar vaginans lov, dess utseende, shape, smak och hur svårt de har att klara sig utan den, och att ingenting ger dem större tillfredsställelse än att få visa upp sig inför kvinnors upphetsade blickar. KROPPEN SOM INTE ÄR Frånvaron av känslouttryck, och en mer mekanisk uppvisning av manlig sexualitet, kan även ses som del av den maskulina kroppens behov av att upprätthålla idén om en egen unik essens. Att ha kontroll över sin kropp är en paradox inom hårdpornografin. Här, om någonstans, förväntas den ge efter för njutning, att sträva mot lusten att förlösa sexuell spänning. males män är som sagt så mycket mer än sina kroppar. Vad som bestämmer dem är inte något som kan reduceras until eventually kroppen, eller until eventually en njutning som tar kontroll över kroppen. Det manliga sexuella drama som blir så uppenbart i mycket hårdpornografi rör frågor om hur män besitter sexuellt begär samtidigt som de kontrollerar detta begär, hur de både är kropp och förnekar denna place. Ett sätt att dölja eller hantera denna motsättning är att placera det begär som transformerar kroppen i en annan kropp än den manliga. Även om alla män inom hårdpornografin är reducerade until en serie kroppsdelar är detta än mer utmärkande för svarta män. De representeras vanligen som de mest kroppsliga och sexuella männen av dem alla, utifrån myten om deras enorma kön. En Google-sökning på termen ”black males” resulterar exempelvis i pornografiska bildsidor såsom ”Penisbot”. Termen ”white males” handlar istället om berömda vita mäns politiska uttalanden (och regissören Michael Moores movie silly white men).

Download PDF sample

Rated 4.38 of 5 – based on 34 votes